درباره ما

به مهندسی ذهن ، آینده و ثروت خوش آمدید .

مطمٸنا شما کلاسهای انگیزشی زیادی را شرکت کرده اید ، و با حال و هوای آن آشنا هستید .

همه به شما میگویند شاد باشید ، قوی باشید ، قدرتمند باشید ، پرانرژی باشید ، اما کمتر کسی به شما میگوید که چگونه این تغییرات را ماندگار کنید.

پس میبینید که صرفا دانستن یک اصل برای شما مکفی نمیتواند باشد.

شما با آموختن چند آگاهی علمی ، قدرت و توانایی تغییرات را در خود عملی میکنید.

دراین صورت ما گنجینه ای شده ایم از تمام دانستنیها و بخشهای تٸوری زندگی

در واقع بابه کارگیری دانش و تجربیات امروزتان ، تغییرات ماندگار را در زندگی جدید احساس کنید.

به عبارت دیگر به انجام دادن توجه کنید تا دانستن

اگر میخواهید نتایج متفاوت تری از زندگیتان بگیرید که قبلا نگرفته اید باید کاری را انجام دهید که تابه امروز انجام نداده اید.

مهم نیست چندبار زمین خورده اید، مهم این است که چند بار بلند شده اید.


همچنین در مواقع اضطراری میتوانید با ما در تماس باشید: